Szócska János Attila
Mennyi matematika szükséges a programozáshoz?

Honlap

A szerzökröl

hasonló tartalmú oldalak

Üzenötábla

várjuk véleményét!

 

Mindig is foglalkoztatott a nyelv, eredete, története, és fejlödése. Persze nem csak természetes nyelvek léteznek. Nem az eszperanto-ra gondolok itt elsösorban, hanem a sokkal élöbb (hiszen sokat használt!) programozási nyelvekre. Ezek az utóbbi idöben hatalmas változáson mentek keresztük. Egyre inkább hasonulnak a beszélt nyelvekhez. Hogy mennyire ténylegesen ihleti az alkotókat a beszélt nyelv, elég a széles körben ismert "hungarian notation" említése. Eme fejlödés eredménye, hogy manapság nem elsösorban matematikai készség kell a programozáshoz, hanem nyelvérzék. Mindenki, aki többé-kevésbé könnyedén tud idegen nyelveket elsajátítani, tudhat progamozni is. A modern programozás ugyanis lehetövé teszi, hogy úgyszólván élöszóban közöljük mondanivalónkat a számítógéppel. Itt most nem a beszédfelismerés lehetöségére gondolok. Mindenki, aki meg tudja tanulni egy idegen nyelv nyelvtanát, elsajátítani egy bizonyos szókincset, képes ezt egy mesterséges nyelv esetében is. Hogy ekkor szemantikáról, szintaxisról, illetve utasításkészletröl beszélünk, ne ejtsen senkit se zavarba. Ha az illetö a nyelvérzéken kívül még problémamegoldó képességgel is rendelkezik, akkor a problémára adott válaszát valamely programozási nyelven is meg tudja fogalmazni.

Az oldalakat szerkeszti és karbantartja: Szócska János Attila

egyéb ötleteim

deutsch